Področje dela delavnega prava, ki ga opravlja odvetniška pisarna Mihevc in odvetniki iz Ljubljane.

Delovno pravo

priprava splošnih in posamičnih aktov
disciplinski postopki
redne in izredne odpovedi
presežni delavci
svetovanje v delovnopravnih zadevah

denarni zahtevki (plače, regresi, ostalo)
prenehanje delovnega razmerja
disciplinski postopki
kršitve drugih pravic iz delovnega razmerja
varstvo pri odpovedi pogodb
svetovanje pri sklepanju pogodb

Delovno pravo