Področja gospodarskega prava, ki ga opravlja odvetniška družba Mihevc z odvetnikom dr. Damjanom Mihevcem iz Ljubljane.

Gospodarsko pravo

prenosi poslovnih deležev
cesijske pogodbe
posredniške pogodbe
pogodbe o poslovnem sodelovanju
druge gospodarske pogodbe

ustanavljanje družb
spremembe v sodnem registru
spremembe družbenih pogodb
registracija samostojnih podjetnikov (s.p.)
svetovanje gospodarskim družbam

mednarodne bančne pogodbe
mednarodne zavarovalne pogodbe
pravna mnenja

Gospodarsko pravo