Področje dela kazenskega prava, ki ga opravlja odvetnik dr. Damjan Mihevc iz Ljubljane.

Kazensko pravo

predkazenski postopek
kazenski postopek
pritožbeni postopek

sestava kazenskih ovadb
priglašanje zahtevkov za povrnitev škode
izterjava prisojenih zneskov

Kazensko pravo