Odvetniška pisarna Mihevc in odvetniki

Odvetnik dr. Damjan Mihevc je z odvetniško prakso začel v letu 2000. Skozi leta je pisarna postala sinonim za kvalitetno strokovno ponudbo odvetniških storitev in se posebej uveljavila na področju gospodarskega prava.

Odvetniška pisarna Mihevc in odvetniki nudi pravno svetovanje, zastopanje in obrambo klientov pred sodišči ter drugimi državnimi avtoritetami, sestavljanje dokumentov ter mnenj in zastopanje strank v njihovih pravnih odnosih in procesih.

Naše stranke so podjetja iz Slovenija in tujine, najbolj zahtevni posamezniki in pomembne javne institucije, globalne korporacije, banke in zavarovalnice. Pri našem delu vedno skušamo upoštevati individualne potrebe, želje in pravice naših klientov ter se poslužujemo kreativnih pristopov za iskanje najboljših rešitev.

Vodijo nas najvišji standardi pravniškega poklica in iskrena želja poiskati praktične in ustvarjalne rešitve. Dela se lotevamo vestno, natančno, dosledno, in profesionalno. Naše znanje in izkušnje nadgrajujemo s strokovnimi izobraževanji ter s konstantnim spremljanjem dogajanj in sprememb v internacionalnem merilu.

Vse to nam pomaga, da kliente zastopamo učinkovito in uspešno. Garancijo za zadovoljstvo naših strank dajejo zmage v sodnih procesih, ugodni dogovori in preprečevanje sporov z odkrivanjem resnih problemov, preden se le-ti pojavijo. K dobrim rezultatom in uspehom nas vodi želja po zadovoljstvu in koristi klientov, ki nam zaupajo.

Odvetnik dr. Damjan Mihevc

Odvetniška pisarna Mihevc in odvetniki Ljubljana

Garancijo za zadovoljstvo naših strank dajejo zmage v sodnih procesih, ugodni dogovori in preprečevanje sporov z odkrivanjem resnih problemov, preden se le-ti pojavijo.