Želite vedeti več?

Odvetništvo opravljajo odvetniki kot svoboden poklic. Odvetništvo je kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba. Odvetnik pridobi pravico opravljati odvetništvo z vpisom v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije. Odvetnik v okviru opravljanja odvetniškega poklica pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih. Odvetnik je pri svojem delu samostojen in neodvisen. Odvetnik lahko opravlja svoj poklic individualno ali v odvetniški družbi. Razmerje, ki obstaja med odvetnikom in stranko je zaupno in je eno izmed osnovnih načel odvetniškega poklica. Vse kar stranka zaupa odvetniku oz. kaj odvetnik izve tekom postopka mora odvetnik varovati kot strogo tajnost. Delo odvetnika ni samo zastopanje strank pred sodišči, ampak je funkcija odvetnika tudi v tem, da strankam svetuje na kakšen način se izogniti sporom na sodišču oz. kako zmanjšati tveganje nastanka spora. Osnova za plačilo delo odvetnika je odvetniška tarifa. Stranka in odvetnik pa se lahko dogovorita tudi za drugačen način določitve odvetnikove nagrade s posebnim pisnim dogovorom. Odvetniki Odvetniške pisarne Mihevc in odvetniki prisluhnejo potrebam strank in so predani učinkovitemu reševanju tudi najzahtevnejših pravnih vprašanj.

V odvetniški družbi se združujejo večletno izkušnje, strokovno znanje in inovativno razmišljanje. Cilj odvetniške družbe kot moderne in dinamične odvetniške pisarne je, da svojim strankam predstavlja zanesljivega partnerja, ki se prilagaja potrebam svojih strank. Odvetniška družba izvaja to na način, da nudi za potrebe strank prilagojeno individualno in celovito storitev. Značilnost odvetniške družbe je kontinuirana in personalizirana strokovna pravna storitev. Odvetniška družba svoje stranke obravnavamo celostno tako, da se pri posameznem primeru upoštevajo vsi relevantni vidika njihovega poslovanja ali nameravanega poslovanja. Odvetniška družba razpolaga z mrežo kontaktov z drugimi zunanjimi strokovnjaki, odvetniki v tujini, notarji, ipd. S sodelovanjem s zunanjimi strokovnjaki lahko odvetniška družba uspešno in kvalitetno nudi celovite storitve svojim strankam. Cilj odvetniške družbe je zadovoljstvo stranke. Za to skrbijo odvetniki in zaposleni v odvetniški družbi. Za optimalno rešitev posamezne zadeve nudi odvetniška družba strokovno znanje, ki ga širimo in obnavljamo z rednimi strokovnimi izobraževanji, ter naše dolgoletne izkušnje. Na ta način lahko odvetniška družba na najboljši način zastopa in varuje interese strank. Odvetniška družba tako nudi svojim strankam celovito pravno storitev, s katero se želi stranki najti optimalna rešitev tudi pri zahtevnih pravnih problemih ali vprašanjih.

Strankam se posvetimo v celoti in si skrbno ter vztrajno prizadevamo poiskati najboljše možnosti za rešitev njihovih pravnih problemov, hkrati pa jim nudimo profesionalno pravno svetovanje in jih po potrebi tudi pravno zastopamo. Odvetniška pisarna Mihevc in odvetniki ima bogate izkušnje pri pravnem svetovanju in zastopanju strank v sporih pred sodišči, v postopkih pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ter pri pravnem svetovanju. Zastopanje in pravno svetovanje nudi odvetniška pisarna za postopke na vseh stopnjah – od prvostopenjskega odločanja do postopkov pred Vrhovnim in Ustavnim sodiščem, Sodiščem Evropske Unije in Evropskim sodiščem za človekove pravice, s svojimi partnerskimi odvetniškimi družbami pa tudi v tujini. Prav tako pa Odvetniška pisarna Mihevc in odvetniki nudi pravno svetovanje strankam preko pregleda dokumentov, izdelave pisnih mnenj ali sodelovanja na sestankih in pogajanjih. Odvetniška družba nudi pravno svetovanje glede izvensodnega reševanja sporov in odprtih vprašanj strank. Cilj odvetniške družbe je nuditi učinkovito pravno svetovanje, ki je prilagojeno potrebam strank. Pravno svetovanje odvetniške družbe je strokovno, pravni problemi in možne rešitve so predstavljene razumljivo. Strokovno pravno svetovanje pospeši reševanje strankinih pravnih težav, pravočasno opozori na morebitna tveganja in osvetli relevantne okoliščine posameznega primera.